REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W REZYDENCJI ZENIT

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego

2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

3. Gość Rezydencji Zenit w dniu przybycia, zobowiązany jest do uregulowania w całości należności za pobyt oraz opłaty miejscowej. W przypadku skrócenia rezerwacji w trakcie trwania pobytu, koszt pobytu nie ulega zmianie.

4. Życzenie przedłużenia  pobytu będzie dokonywane w miarę posiadanych możliwości.

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

 

6. Osoby odwiedzające naszych Gości, mogą przebywać w Rezydencji  wyłącznie za wcześniejszą  zgodą pracownika recepcji maksymalnie do godziny 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju  hotelowym bez wcześniejszego zgłoszenia,  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie w/w osoby do pokoju Gościa wg obowiązującego cennika. W takim przypadku Rezydencja Zenit ma prawo obciążyć Gościa za pobyt osoby dokwaterowanej.

7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych, nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów elektrycznych/gazowych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

8.  W części hotelowej Rezydencji Zenit obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

9. Rezydencja Zenit nieodpłatnie oddaje w użytkowanie na czas pobytu, a gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.

10. Rezydencja Zenit świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji lub właścicielowi obiektu, co umożliwi nam niezwłoczna reakcję.

11. Rezydencja Zenit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosz­towności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

12.  Rezydencja Zenit nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

13.  Przedmioty osobiste  , pozostawione w pokoju po opuszczeniu pokoju przez Gościa, będą odesłane na adres wskazany przez niego i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pozostawione przedmioty zostaną przechowane przez 7 dni.

14. Zabrania się na terenie Rezydencji Zenit palenia tytoniu. Nie stosowanie powyższego skutkuje obciążeniem Gościa kwotą 300 zł.

15.  Zabrania się wynoszenia przez Gości Rezydencji Zenit wyżywienia oraz nakryć stołowych z sali restauracyjnej.

16 . Przed opuszczeniem rezydencji  Gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji, celem wymeldowania i zwrotu klucza.

17.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających.

18.  W przypadku zgubienia , zniszczenia, bądź też nie zwrócenia przedmiotów należących do wyposażenia Rezydencji Zenit , Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości :
–  klucz hotelowy -  25 zł
–  leżak plażowy - 60 zł
–  parawan plażowy - 40 zł

– ręcznik duży - 60 zł
–  ręcznik mały - 40 zł

- pilot do bramy - 150 zł

19. Rezydencja Zenit  może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco  naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu  rezydencji lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników rezydencji albo innych osób przebywających w rezydencji albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania rezydencji.

20. Rezydencja Zenit  upoważniona jest do żądania opuszczenia obiektu i wymeldowania gościa, który naruszył niniejszy regulamin.

21.  Wszelkie reklamacje powinny być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.  Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia  sygnału internetu lub TV.

22. Gość Rezydencji Zenit zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu basenu, strefy SPA ( jacuzzi i sauny )

Basen oraz brodzik dla dzieci jest niestrzeżony, nie ma ratownika. Wszystkie osoby korzystają z basenu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z basenu i brodzika oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych

 Goście mogą korzystać z dodatkowych usług w godzinach:

- jacuzzi i sauna 10.30 – 21.00

- basen 10.30 – 20.00

23. Do dyspozycji gości jest plac zabaw. Dzieci na terenie placu zabaw musząprzebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. Pełną odpowiedzialność za przebywające na placu zabaw dzieci ponoszą ich rodzice i opiekunowie.

23. Do dyspozycji gości jest wiata grillowa. Chęć skorzystania należy zgłosić w recepcji. Po skorzystaniu należy pozostawić porządek.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu , który ma posłużyć do zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego wypoczynku w naszym obiekcie.

 

  Serdecznie zapraszamy do następnych wizyt.

  Właściciele i pracownicy Rezydencji Zenit.

Obowiązek Informacyjny :

  1. 25 maja weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO. Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę
  2. Rezydencja Zenit zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w szczególności z przepisami  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy znajdują się na stronie internetowej Rezydencji Zenit www.rezydencjazenit.com, w zakładce „rezydencja – polityka prywatności”